loading

GRUPY ZAWODOWE.

Jesteś lekarzem? A może prawnikiem? Jesteś przedstawicielem innej grupy zawodowej? Opel przygotował specjalną ofertę dla wybranych grup zawodowych dostępną we wszystkich autoryzowanych punktach dealerskich pod postacią niezwykle atrakcyjnych rabatów i warunków finansowania.

Zapoznaj się z tabelą zawierającą przykładowe zestawienie promocji na I kwartał 2017 r., dostępnych
w Autoryzowanych Salonach Opla:


Model
Wymagane wyposażenie
Wersja
Upust %
Rabat
 ADAMlakier płatny1Wszystkie1 %2 500 zł
 Corsa lakier płatny1
i klimatyzacja 
Wszystkie z silnikiem diesla0 %2 500 zł
Z silnikiem 1.4 LPG 90 KM1 %4 500 zł
Pozostałe z silnikiem benzynowym2 500 zł
 Meriva lakier płatny1 Z silnikiem 1.4 Turbo LPG 120 KM2 %7 500 zł
Wszystkie poza wersją Essentia2 %4 500 zł
 MOKKA Xlakier płatny1Wszystkie2 %2 500 zł
 Astra J Sedanlakier płatny1Z silnikiem 1.4 Turbo LPG 140 KM1 %8 500 zł
Wszystkie pozostałe5 500 zł
 GTC / OPClakier płatny1 Wszystkie6 %7 500 zł
 Astra K Hatchback
 i Sports Tourer
lakier płatny1
i opcje
dodatkowe2
Essentia z silnikiem 1.4 100 KM1 %1 500 zł
 Essentia1 %2 500 zł
Enjoy 2 %
Dynamic i Elite 3 %
 Insignialakier płatny1Wszystkie8 %4 500 zł
 Nowa Insignialakier płatny1Wszystkie5 %0 zł 
 Cascadalakier płatny1Wszystkie3 %2 500 zł
 Nowa Zafiralakier płatny1Wszystkie3 %2 500 zł
 Corsa VanklimatyzacjaWszystkie0 %2 500 zł
 ComboklimatyzacjaVan i Tour Van16 %0 zł
Tour10 %
 Vivaro-Wszystkie11,5 %0 zł
 Movano3klimatyzacjaZ silnikiem 110KM oraz z napędem RWD14,5 %0 zł
Wszystkie pozostałe15,5 %

 

Niniejsze poziomy rabatów dotyczą samochodów z roku produkcji 2017.

1) Do wszystkich modeli wymagany jest lakier metalik. Rabat na modele bez lakieru płatnego pomniejszony o 2 punkty procentowe.

2) Wyposażenie dodatkowe nie dotyczy lakieru opcjonalnego, suma cen katalogowych powinna być równa lub wyższa od kwoty 2 500 zł lub 1 500 zł w przypadku wersji Essentia z silnikiem 1.4 100 KM.

3) Wsparcie na Movano z silnikiem Euro6 110KM oraz samochody z napędem RWD jest obniżone o 1 punkt procentowy.

 

Skontaktuj się z najbliższym Dealerem marki Opel i zapytaj go o nasze elastyczne i efektywne kosztowo programy dla wybranych grup zawodowych.

 

GRUPY ZAWODOWE OBJĘTE WSPARCIEM
Nauczyciele5)

Lekarze i lekarze stomatolodzy1)

Prawnicy2)
Czynni oraz emerytowani Pracownicy służb mundurowych3)
Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie prawni4)

 

Reprezentujesz inną grupę zawodową? Przyjdź do punktu dealerskiego i dowiedz się czy przysługują Ci specjalne warunki!

1) Niezbędnym jest okazanie kopii dyplomu lekarza oraz potwierdzenia pracy w wyuczonym zawodzie lekarza poprzez np., oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu (umowa o pracę) w państwowej / prywatnej służbie zdrowia lub innej wydany na prośbę lekarza przez uprawniony organ, bądź kopia indywidualnej umowy lekarza z NFZ na świadczenie usług lub refundowanie recept (z wyłączeniem przypadku, gdzie recepty dotyczą jedynie lekarza i jego rodziny) 2) Sędziowie, prokuratorzy, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, asesorzy, referendarze sądowi oraz aplikanci aplikacji sądowej, prokuratorskiej, notarialnej, radcowskiej i adwokackiej posługujący się legitymacją służbową prawnika; 3) Żołnierze wojska polskiego, pracownicy cywilni wojska, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Policji Skarbowej i pracownicy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Żołnierze czynnej służby wojskowej lub pracownicy cywilni WP posiadający oryginał zaświadczenia podpisanego przez szefa, dowódcę Jednostki Wojskowej o zatrudnieniu lub kopia decyzji o przyznaniu emerytury z Wojskowego Biura Emerytalnego i potwierdzenie obecnego pobierania emerytury lub kopia legitymacji emeryta MSWiA/Ministerstwa Sprawiedliwości. Funkcjonariusze czynni i emerytowani będący na emeryturze wypłacanej przez Biuro Emerytalne MSWiA i pracownicy cywilni policji z oryginałem zaświadczenia o zatrudnieniu w organach policji wydanym przez uprawniony do tego organ lub kopia legitymacji emeryta MSWiA; 4) Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego, umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności ważne co najmniej 6 m-cy od daty podpisania umowy zakupu auta. Prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych z ich aktualnym orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Osoby, które mają przyznane aktualne świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny na osobę niepełnosprawną (z ZUS-u) potwierdzone zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika; 5) Wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkole wyższej na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego wraz z kopią dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jeżeli szkoła jest prywatna i nie znajduje się na powyższej liście aktualnym rejestrze uczelni MEN dodatkowo potrzebny będzie dokument/zaświadczenie potwierdzające ten wpis z ministerstwa bądź innego urzędu państwowego.
Do góry